Driftsmeldingar

2019-02-01

Forsinka faktura

Faktura vil no komma frå Voss Fiber, og den er litt forsinka iforhold til før. Det tar litt tid å få dette på plass, men me reknar med å få faktura ut før slutten av mars 2019

2019-02-15

Kanalvelgar

Etter omlegginga til Voss Fiber sin internettaksess og kundesystem, har kanalane du har valgt inn blitt tilbakestilt til standard. Du må velga inn nye kanalar på kanalvelgaren som du no finn på Mi Side (miside.vossfiber.no)

2019-05-07

Varsel om planlagt arbeid - testing av nett

Det vil natt til torsdag verta utført testing av nettet vårt, og det vil i perioden bli utfall av tenester under testinga. 


Arbeidets start: 09.05.19 kl. 01:00

Arbeidets slutt: 09.05.19 kl. 06:00

Tenester berørt: Alle tenester

Kontakt oss

Voss Fiber
Dalsmoen 17
5709 Voss


Sentralbord: 51 20 81 15