Utbygging

Voss Fiber driv kontinuerleg utbyggingsaktivitet i lokalområdet og har målsetjing om å ha flest mogleg tilknytta fibernettet i løpet av få år. Utbygginga tek litt tid, så me vonar at du har litt tålmod. Me informerer alle i kvart område om at me planlegg utbygging.

Utbygging av fiber foregår i 4 fasar:

1.    Sal
2.    Planlegging
3.    Utbygging
4.    Installering


Områder

 • Bjørgum
  • Bjørgavegen
  • Nedre Fenne
  • Istadosen
  • Istadvegen
 • Bulken
  • Nadlane
  • Vestbygdi, nedre
  • Vikjavegen
 • Vossestrand
  • Myrkdalen
  • Oppheim
  • Sundve
  • Vinje
 • Evanger
  • Sentrum
 • Bolstad
  • Bolstad sentrum
 • Skulestadmo
  • Flatekvål
  • Lønavatnet nord
  • Løno
  • Saue
  • Een
 • Vangen
  • Seimsbardet