Kjære kunde, 

Som ei samfunnskritisk verksemd er me avhengig av å kunne drifte nettet vårt. Me lyt derfor minimere aktivitet som inneber fare for vidare spreiing av koronaviruset. 
Kundemottaket vårt er derfor stengt for personleg frammøte inntil vidare, men du kan nå oss på TLF og e-post:

TLF: 51 20 81 15

E-POST: kundesenter@vossfiber.no

Med venleg helsing
Voss Fiber