Oppdatering 1. august

Kundemottaket vårt er no ope, men me ber deg om å avtale tidspunkt for oppmøte. 


Oppdatering 4. mai:

Me vil frå 4. mai av starte gradvis opp igjen med installasjonsaktivitet, men me minnar om gode vanar for å forebygge smitte, samt at me ber deg som er i risikogruppa tenke deg godt om før du evt. bestiller installasjon/montør. 

Kundemottaket vårt er fortsatt stengt for personleg frammøte, men du kan nå oss på TLF og e-post:

TLF: 51 20 81 15

E-POST: kundesenter@vossfiber.no

Med venleg helsing
Voss Fiber


Kjære kunde, 

Som ei sammfunnskritisk verksemd er me avhengig av å kunne drifte nettet vårt. Me lyt derfor minimere aktivitet som inneber fare for vidare spreiing av koronaviruset. 
Voss Fiber har inntil vidare stogga all installasjonsaktivitet. Ved feil vil kun kritiske feil verta utbetra av montør. Me ber om ekstra tolmodigheit frå kundane våre om at me må forsøkje å løyse dei fleste problem over telefon. 

Kundemottaket vårt er også stengt for personleg frammøte, men du kan nå oss på TLF og e-post:

TLF: 51 20 81 15

E-POST: kundesenter@vossfiber.no

Med venleg helsing
Voss Fiber