Kjære kunde, 

Som ei sammfunnskritisk verksemd er me avhengig av å kunne drifte nettet vårt. Me lyt derfor minimere aktivitet som inneber fare for vidare spreiing av koronaviruset. 
Voss Fiber har inntil vidare stogga all installasjonsaktivitet. Ved feil vil kun kritiske feil verta utbetra av montør. Me ber om ekstra tolmodigheit frå kundane våre om at me må forsøkje å løyse dei fleste problem over telefon. 

Kundemottaket vårt er også stengt for personleg frammøte, men du kan nå oss på TLF og e-post:

TLF: 51 20 81 15

E-POST: kundesenter@vossfiber.no

Med venleg helsing
Voss Fiber