Me set fart på bygda!

Sjekk om eg kan få fiber

Støtt lokalt

Voss Fiber-tilskotet

Som ei lokal forankra bedrift har Voss Fiber eit sterkt ynskje om å bidra lokalt på Voss. Saman med deg som kunde ynskjer me å støtta lokal frivilligheit, idrett og kultur, dermed gir me deg no moglegheita til å velje ein lokal organisasjon som Voss Fiber støtter med kr 300.

Hus og heim

Breiband og TV-pakker for einebustader

Hytter

Breiband og TV-pakker for hytter og fritidsbustader

Fiber for verksemder

Breiband og service-avtalar for verksemder

Treng du hjelp?

Slå opp i hjelpeguiden

TV

Manglar du kanalar? Eller treng du hjelp for å kople opp Telia Box? Sjå her!

Internett

Få hjelp med oppkobling eller sjå korleis du kan få betre hastigheit på nettverket ditt!

Faktura

AvtaleGiro, eFaktura, EHF eller E-post? Me hjelper deg!

Mi side

Få tilgang til Valgmeny, sjå tidlegare fakturaer eller sjå informasjon om ditt abonnement!

Aktuelt

Breiband og service-avtale for bedrifter

Me tilbyr løysingar tilpassa bedriftens behov. Som lokal leverandør har me fokus på å levere nær oppfølgjing, skreddarsydde løysinger og nøgde kundar.

Breiband og TV for hus og hytte

Med breiband frå Voss Fiber kan me kople deg opp med all verdas TV-kanalar og strøymetenester. Me har ulike tilbod for bustad og fritidsbustad, sjekk ut produkta våre her!

Addressesøket gav fylgande treff i Google maps:

Voss

Uvisst!

Sjekk adresse-feltet igjen, trykk gjerne på forslaget som kjem opp, eller ta kontakt så sjekker me for deg.