Me set fart på bygda!

Sjekk om eg kan få fiber

Støtt lokalt

Voss Fiber-tilskotet

Som ei lokal forankra bedrift har Voss Fiber eit sterkt ynskje om å bidra lokalt på Voss. Saman med deg som kunde ynskjer me å støtta lokal frivilligheit, idrett og kultur, dermed gir me deg no moglegheita til å velje ein lokal organisasjon som Voss Fiber støtter med kr 300.

Hus og heim

Breiband og TV-pakker for einebustader

Hytter

Breiband og TV-pakker for hytter og fritidsbustader

Fiber for verksemder

Breiband og service-avtalar for verksemder

Aktuelt

Momsendring

Sidan 2016 har det vore momsfritak på digitale nyheitstenester. Frå og med 1. januar 2023 har regjeringa fjerna dette momsfritaket. Dette medfører at alle distributørar

Les meir »
Speeding Car

Slik tester du hastigheiten

For å få mest mogleg korrekt resultat kan du gå gjennom denne lista:
– Kople frå eller skru av alle datamaskinar/einingar som er tilkopla nettverket, utanom den eininga du testar med

Les meir »

Breiband og service-avtale for bedrifter

Me tilbyr løysingar tilpassa bedriftens behov. Som lokal leverandør har me fokus på å levere nær oppfølgjing, skreddarsydde løysinger og nøgde kundar.

Breiband og TV for hus og hytte

Med breiband frå Voss Fiber kan me kople deg opp med all verdas TV-kanalar og strøymetenester. Me har ulike tilbod for bustad og fritidsbustad, sjekk ut produkta våre her!

Addressesøket gav fylgande treff i Google maps:

Voss

Uvisst!

Sjekk adresse-feltet igjen, trykk gjerne på forslaget som kjem opp, eller ta kontakt så sjekker me for deg.