Me set fart på bygda!

Sjekk om eg kan få fiber

Støtt lokalt

Voss Fiber-tilskotet

Som ei lokal forankra bedrift har Voss Fiber eit sterkt ynskje om å bidra lokalt på Voss. Saman med deg som kunde ynskjer me å støtta lokal frivilligheit, idrett og kultur, dermed gir me deg no moglegheita til å velje ein lokal organisasjon som Voss Fiber støtter med kr 300.

Hus og heim

Breiband og TV-pakker for einebustader

Hytter

Breiband og TV-pakker for hytter og fritidsbustader

Fiber for verksemder

Breiband og service-avtalar for verksemder

Aktuelt

Speeding Car

Slik tester du hastigheiten

For å få mest mogleg korrekt resultat kan du gå gjennom denne lista:
– Kople frå eller skru av alle datamaskinar/einingar som er tilkopla nettverket, utanom den eininga du testar med

Les meir »
Moving announcement

Flytte til ny adresse

Skal du flytte til ny adresse? Om du flyttar til ei ny adresse innanfor vårt dekningsområde vil det vere mogleg å få flytta med seg breibandet! Ta kontakt med oss, me sjekkar om det er mogleg å levere på den nye adressa di, og vil deretter gje deg ei tilbakemelding på dette.

Les meir »

Breiband og service-avtale for bedrifter

Me tilbyr løysingar tilpassa bedriftens behov. Som lokal leverandør har me fokus på å levere nær oppfølgjing, skreddarsydde løysinger og nøgde kundar.

Breiband og TV for hus og hytte

Med breiband frå Voss Fiber kan me kople deg opp med all verdas TV-kanalar og strøymetenester. Me har ulike tilbod for bustad og fritidsbustad, sjekk ut produkta våre her!

Addressesøket gav fylgande treff i Google maps:

Voss

Uvisst!

Sjekk adresse-feltet igjen, trykk gjerne på forslaget som kjem opp, eller ta kontakt så sjekker me for deg.