Fiber til sameige og burettslag

Få betre prisar men behald fleksibiliteten - her kan du bestilla fiber og TV til burettslaget ditt.

Bestill til burettslaget

Sit du i styret til eit burettslag og er nysgjerrig på løysingane våre?

Fordeler med lokalt samarbeid:

  • Lokal forankring og service.
  • Lokal kontaktperson for dialog og hjelp.
  • Telia er samarbeidspartnaren vår på TV- og strøymetenester, og Telia Play er Norges mest fleksible og innhaldsrike underhaldningsunivers.
  • Konkurransedyktige felles pakkar (grunnpakkar) som er sparande, enkle og fleksible for kvar bebuar, uansett alder og behov. 

Fyll ut kontaktskjema dersom du ynskjer å høyre meir om fiber og TV-pakker til sameige, me tar kontakt med deg innan kort tid.

Bestillingskjema

Her kan du bestilla breiband, TV-pakker og WiFi-løysing. Ta kontakt dersom du er usikker på kva du treng.