Driftsmeldingar

På denne sida sida legg me ut driftsmeldingar ved kjente feil i nettet vårt eller i våre system. Ligg det ingen meldingar der har me ingen kjente hendingar i fibernettet vårt. Viss du likevel opplever problem, ta kontakt med vårt kundesenter på tlf: 51 20 81 15 eller på e-post kundesenter@vossfiber.no

Slå opp i hjelpeguiden

TV

Manglar du kanalar? Eller treng du hjelp for å kople opp Telia Box? Sjå her!

Internett

Få hjelp med oppkobling eller sjå korleis du kan få betre hastigheit på nettverket ditt!

Faktura

AvtaleGiro, eFaktura, EHF eller E-post? Me hjelper deg!

Mi side

Få tilgang til Valgmeny, sjå tidlegare fakturaer eller sjå informasjon om ditt abonnement!

Bestillingskjema

Her kan du bestilla breiband, TV-pakker og WiFi-løysing. Ta kontakt dersom du er usikker på kva du treng.