Hjelp til Mi side

Få tilgang til Valgmeny, sjå tidlegare fakturaer eller sjå informasjon om ditt abonnement!

Bestillingskjema

Her kan du bestilla breiband, TV-pakker og WiFi-løysing. Ta kontakt dersom du er usikker på kva du treng.