Korleis få resultatet så presist som mogleg?

  • Bruk alltid nettverkskabel direkte i modem

  • Lukk alle applikasjonar 

  • Sørg for at PC du testar med er oppdatert

  • Sjekk kva server du testar imot

  • Bruk Speedtest.net sin eigen app

Tekniske utfordringar med å måle 1000 mbit/s

  • Nettverksutstyr: Alt utstyr, inkludert ruter, modem og nettverkskort må støtte 1000 mbit/s. Utdatert eller billig utstyr kan redusera målte hastigheiter.
  • Kabelkvalitet: Kvaliteten på Ethernet-kabelen er avgjerande. Hastigheiter på 1000 mbit/s krev minst Cat-5e-kablar som er i god stand.
  • Datamaskinas kapasitet: Testmaskina må ha tilstrekkeleg prosesseringskraft og ein rask nettverkskontroller. Programvare og bakgrunnsprosessar kan også påverka ytinga.
  • Nettverkstrafikk: Høg trafikk på nettverket, spesielt i perioda med mykje bruk, kan senka hastigheita du målar.
  • Serverkapasitet og-plassering: Hastigheita avhenger og av testserverens kapasitet og geografiske plassering. Nærmare og mindre belastande servera gjev betre resultat.

Bestillingskjema

Her kan du bestilla breiband, TV-pakker og WiFi-løysing. Ta kontakt dersom du er usikker på kva du treng.