Voss Fiber og Voss Energi: Stolt sponsor

Stolt hovudsponsor for Voss Cup og FBK Voss

Me i Voss Fiber er stolte av å kunngjera at me held fram som hovudsponsor for både Voss Cup og FBK Voss. Samarbeidet med FBK Voss har vore solid og godt gjennom mange år, og no har me sman med Voss Energi, signert ein ny treårig avtale som styrka våre band til lokalsamfunnet endå betre. 

Per Berge i Voss Energi og Brede Herheim i Voss Fiber er samstemde i sitt engasjement for klubben. 

Jobben FBK Voss og Voss Cup gjer for så mange born og unge er uvurdeleg.
Som ei lokal bedrift ynskjer me å støtta detta arbeidet, slik at flest mogleg born og unge kan få delta i aktivitet.

Heia Voss!

Per Berge (Voss Energi), Hallgeir Finbråten (FBK Voss) og Brede Herheim (Voss Fiber) er strålande nøgde med å ha signert den nye samarbeidsavtalen. FBK Voss er veldig takksame for å ha to solide bedrifter med på laget. 

Fantastisk at desse bedriftene bidreg år etter år!
Voss Energi og Voss Fiber forstår kor viktig det er å gje tilbake til lokalsamfunnet. Dette kjem mange born og unge direkte til gode!

Om Voss Cup

Voss Cup starta i 1991 som ei rein grasbaneturnering med 93 deltakande lag. Sidan då har turneringa vakse til å bli den største barneturneringa i Noreg. I dag deltar rundt 700 lag med ca 7000 deltakarar, inkludert spelarar, trenarar og lagleiarar. I tillegg kjem mange tilreisande som foreldre og besteforeldre, noko som føra til at folketalet på Voss nesten vert dobla denne helga. Kampar vert spelt frå fredagettermiddag til sundag ettermiddag på over 30 banar, med rundt 1400 kampar i løpet av helga. 

Me i Fotballklubben Voss er stolte arrangørar av denne festhelga for bornefotballen, og me ynskjer alle hjartelege velkomne til Voss og Voss Cup!

Støtte til lokalsamfunnet

Voss Fiber og Voss Energi ser fram til dei komanden tre åra med FBK Voss og Voss Cup. Me er dedikerte til å støtta lokalsamfunnet, og bidra til aktivitetar som skapar glede og samhald blant born og unge. Gjennom vår støtte ynskjer me å leggje til rette for at flest mogleg born og unge får moglegheita til å delta i idrett og aktivitetar som fremjar fysisk og sosial utvikling. Samarbeidet vårt viser kva me kan oppnå når lokalsamfunnet står saman, og me gler oss til mange fleire år med idrettslede og fellesskap. Heia FBK Voss og Voss Cup!

Voss Fiber - Stolt støttespelar, også for framtida!

Bestillingskjema

Her kan du bestilla breiband, TV-pakker og WiFi-løysing. Ta kontakt dersom du er usikker på kva du treng.